Rumminy

Een op Rummikub
gebaseerd online
multiplayer spel

Download

Privacyverklaring

Heris IT respecteert de privacy van bezoekers van haar website en houdt zich aan de eisen die in de Wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld aan het gebruik van persoonsgegevens.
Heris IT verzamelt uitsluitend statische gegevens van bezoekers van haar website over hun bezoek aan de website en over de webbrowser die ze daarvoor gebruiken, teneinde de eigen website te kunnen vebeteren en de inhoud en de structuur daarvan optimaal te kunnen afstemmen op haar doelgroep. Daarbij worden geen directe peroonlijke gegevens gebruikt, maar uitsluitend het IP-adres van de computer van de desbetreffende bezoeker.
Deze gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik door Heris IT en zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Ook de contactgegevens van onze (potentiële) klanten zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit berust op een wettelijke verplichting.